Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/12/2011

Decret 112/2011, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'organització i el funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 112/2011, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'organització i el funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears BOIB Núm. 194 de 2011