Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/02/2014

Decret 11/2014, de 21 de febrer, de modificació del Decret 137/2007, de 9 de novembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d’Inversions Estatutàries de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 11/2014, de 21 de febrer, de modificació del Decret 137/2007, de 9 de novembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d’Inversions Estatutàries de les Illes Balears BOIB núm.026 de 2014