Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/01/1995

Decret 11/1995, de 26 de gener, pel qual es regula la concessió d'ajudes destinades al manteniment de la taxa d'activitat empresarial dels sectors industrial, comercial i de serveis a la zona en declivi industrial Objectiu 2, «es Raiguer»

AJUTS I SUBVENCIONS \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 11/1995, de 26 de gener, pel qual es regula la concessió d'ajudes destinades al manteniment de la taxa d'activitat empresarial dels sectors industrial, comercial i de serveis a la zona en declivi industrial Objectiu 2, «es Raiguer» BOCAIB núm. 024 de 1995

Afectat per:

Decret 48/1995, de 4 de maig, mitjançant el qual es modifica parcialment el Decret 11/1995 BOCAIB núm. 064 de 1995

Decret 29/1997, de 18 de febrer, pel qual s'estableix el marc normatiu de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears BOCAIB núm. 029 de 1997