Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/01/1990

Decret 11/1990, de 25 de gener, tot declarant d'aplicació a l'àmbit de la CAIB el RD 1230/1989, d'aprovació de les disposicions reguladores generals de l'acreditació de laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 11/1990, de 25 de gener, tot declarant d'aplicació a l'àmbit de la  CAIB el RD 1230/1989, d'aprovació de les disposicions reguladores generals de l'acreditació de laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació BOCAIB núm. 021 de 1990

Afectat per:

Correcció d’error advertit en la publicació del Decret 11/1990, de 25 de gener, sobre les disposicions reguladores generals de l’acreditació de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació BOCAIB núm. 044 de 1990

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012