Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/11/2011

Decret 110/2011, de 25 de novembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 110/2011, de 25 de novembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius BOIB Núm. 186 de 2011

Afectat per:

Decret 8/2012, de 3 de febrer, de modificació del Decret 110/2011, de 25 de novembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius BOIB núm. 023 de 2012

Decret 14/2012, de 2 de març, de modificació del Decret 110/2011, de 25 de novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3 de febrer, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius BOIB núm. 033 de 2012

Decret 66/2012, de 27 de juliol, de modificació del Decret 110/2011, de 25 de novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3 de febrer, i pel Decret 14/2012, de 2 de març, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius BOIB núm. 109 de 2012

Decret 72/2012, de 7 de setembre, de modificació del Decret 110/2011, de 25 de novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3 de febrer, pel Decret 14/2012, de 2 de març, i pel Decret 66/2012, de 27 de juliol, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius BOIB núm. 133 de 2012