Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/11/2011

Decret 107/2011, d'11 de novembre, pel qual es regula el Comitè Balear del Transport per Carretera i es crea el Registre d'Associacions Professionals de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport amb implantació a les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSPORTS

Decret 107/2011, d'11 de novembre, pel qual es regula el Comitè Balear del Transport per Carretera i es crea el Registre d'Associacions Professionals de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport amb implantació a les Illes Balears BOIB Núm. 178 de 2011