Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/10/1994

Decret 107/1994, de 20 d'octubre, pel qual es modifiquen o complementen determinats procediments administratius en matèria de règim miner i patrimoni històric i se'n fixen els terminis màxims de resolució i els efectes dels actes presumptes

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 107/1994, de 20 d'octubre, pel qual es modifiquen o complementen determinats procediments administratius en matèria de règim miner i patrimoni històric i se'n fixen els terminis màxims de resolució i els efectes dels actes presumptes BOCAIB núm. 137 de 1994