Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/12/1986

Decret 106/1986, d'11 de desembre, pel qual s'adscriuen a la Conselleria de l'Interior les competències i funcions en matèria de Casinos, Jocs i Apostes

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 106/1986, d'11 de desembre, pel qual s'adscriuen a la Conselleria de l'Interior les competències i funcions en matèria de Casinos, Jocs i Apostes BOCAIB núm. 005 de 1987

Afectat per:

Conflicte positiu de competència número 180/1987, promogut pel Govern en relació amb el Decret 106/1986, d'11 de desembre, del Consell de Govern de les Illes Balears BOCAIB núm. 98 de 1987

Conflicte positiu de competència número 180/1987, plantejat pel Govern en relació amb el Decret 106/1986, d'11 de desembre, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 079 de 1993