Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/11/1990

Decret 105/1990, de 29 de novembre, d'atribució de competències per a emetre informes urbanístics prevists a la Llei 9/1990

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TERRITORI I URBANISME

Decret 105/1990, de 29 de novembre, d'atribució de competències per a emetre informes urbanístics prevists a la Llei 9/1990 BOCAIB núm. 159 de 1990

Afectat per:

Decret 162/1996, de 26 de juliol, de modificació del Decret 105/1990, de 29 de novembre, d'atribució de competències per emetre informes urbanístics prevists a la Llei 9/1990 BOCAIB núm. 101 de 1996

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Per a més informació podeu descarregar el següent document