Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/01/1994

Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSPORTS

Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) BOCAIB núm. 015 de 1994

Afectat per:

Decret 145/1996, de 5 de juliol, de modificació del Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) BOCAIB núm. 091 de 1996

Decret 3/1997, de  10 de gener, de modificació del Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) BOCAIB núm. 016 de 1997

Decret 51/1999, de 30 d'abril, de modificació del Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca BOCAIB núm. 060 de 1999

Decret 196/1999, de 3 de setembre, de modificació del Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca BOCAIB núm. 116 de 1999

Decret 123/2003, de 18 de juliol, pel qual es modifica la composició dels consells d'administració de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i dels Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears S.A. (SITIBSA), així com determinats aspectes sobre l'organització i funcionament de les esmentades entitats públiques BOIB núm. 105 de 2003

Decret 103/2007, de 27 juliol, d'actualització i modificació del Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) BOIB núm. 115 de 2007  

Decret 83/2011, de 22 de juliol, pel qual es modifica el Decret 10/1994, de 13 de gener, de constitució i organització de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) BOIB núm. 112 de 2011

Decret 44/2015, de 22 de maig, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca BOIB núm. 077 de 2015