Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/01/1984

Decret 10/1984, de 24 de gener, d'organització de la Conselleria d'Educació i Cultura

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 10/1984, de 24 de gener, d'organització de la Conselleria d'Educació i Cultura BOCAIB núm. 4 de 1984

Afectat per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 7 de 1984

Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 29 de maig de 1985, per la qual s'aprova l'organigrama de la Conselleria d'Educació i Cultura BOCAIB núm. 20 de 1985