Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Legislació de funció pública de les Illes Balears


Aquest volum recull de manera exhaustiva les normes vigents en matèria de funció pública autonòmica i, a més, proporciona les pautes i els criteris necessaris per comprendre-la i aplicar-la, gràcies a les nombroses i profuses notes a peu de pàgina que incorpora.

L'edició electrònica d'aquesta obra s'actualitza periòdicament en relació amb les modificacions normatives i les novetats rellevants.

L'actualització de l'edició impresa es pot complementar amb la «Separata d'actualizacions»

3_Legislacio_de_funcio_publica_IB_15-maig_2015_3a_edicio.bmp

PORTADA_SEPARATA_Codi_FP_Intranet.bmp