Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Registre de llenguatge sexista

L'acció 1.3.2.3. del Pla d'Igualtat preveu la creació d'un registre de llenguatge sexista a partir dels missatges rebuts a la bústia i publicar-lo en la web del Pla d'Igualtat.

Número d'ordre Data de publicació Contingut
1 19/05/2021 Notícia sobre el personal d'infermeria jubilat que ha estat cridat per a la vacunació de la Covid19

La bústia on podeu adreçar-vos per remetre'ns les vostres queixes o denúncies per llenguatge sexista és aquesta: plaigualtat@caib.es.