Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

COMPOSICIÓ

 

-Membres Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat

 

 

Per part de l’Administració:

 

Bienvenida Villalobos Roig, presidenta

Arnau Ramis Pericàs, secretari

Miguel Mascaró Artigues (DG de Funció Pública i Administracions Públiques)

Margalida Roca Bibiloni (DG de Funció Pública i Administracions Públiques)

Antoni Pons Cortés (EBAP)

Susana Ortega Merino (Institut Balear de la Dona)

 

 

Per part de la representació del personal:

 

Silvia González Jurado (USO)

María Ángeles Lloret García (UGT)

Jon Barrenetxea Esteva (CCOO)

Miquel Gelabert Genovart (STEI intersindical)

Raquel Rubio Lasierra (CSI-F)

Maria Josep Lorente García (SINTTA)

 

-Dades de contacte