Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

desc_logo 150x166.jpg
Nou: III Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals)
desc_Prevenció i Actuació en casos d´assetjament sexual, per raó de sexe o d´orientació sexual Protocol Mobilitat-IV.jpg

Prevenció i actuació en casos d'assetjament sexual, per raó de sexe o d'orientació sexual

Protocol per a la mobilitat administrativa per raó de violència de gènere

k-10-wrz.jpg Conciliació 2.jfif

Comunicació (llenguatge i imatge) no sexista 

Conciliació i coresponsabilitat
suggeriments igualtat.jpg
Bústia de suggeriments
plaigualtat@caib.es
Bretxa salarial

 

Notícies i comunicats

24/09/2021 Tancat el termini per inscriure's al taller sobre estratègies i tècniques d'autoprotecció
Tancat el termini per inscriure's al taller sobre estratègies i tècniques d'autoprotecció A causa del gran nombre de sol·licituds, totes les places ja estan completes
24/09/2021 Aprovat l'Acord de Consell de Govern relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari
Aprovat l'Acord de Consell de Govern relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari Preveu una borsa d'hores del 5 % de la jornada anual, diverses flexibilitats horàries addicionals i l'adaptació progressiva de la jornada després de tractaments per malalties greus
10/05/2021 Aprovat el III Pla d'Igualtat entre dones i homes
Aprovat el III Pla d'Igualtat entre dones i homes Estarà vigent fins a 31 de desembre de 2024 i és aplicable al personal de serveis generals de l'Administració de la CAIB

  Veure totes