Formacions a distància del Servei de Formació Permanent del Professorat

3r trimestre curs 2023/2024

Entorn virtual moodle de formació del professorat fweib.caib.es

Oferta formativa

De l'1 al 28 de maig de 2024

Inscripció

  • Inscripció: del 13 al 17 d'abril de 2024, ambdós inclosos.
  • Llistes provisionals d’admesos: 19 d'abril de 2024.
  • Confirmació: del 20 al 28 d'abril de 2024, ambdós inclosos.
  • Llistes definitives: 29 i 30 d'abril de 2024.

 

D'algunes d'aquestes formacions es farà més d'un grup.