Torna

Formació del professorat

Formacions del Servei de Normalització lingüística i formació

2n trimestre curs 2022/2023

Entorn virtual moodle de formació del professorat fweib.caib.es

Oferta formativa

Del 15 de febrer al 14 de març de 2023

Inscripció

  • Inscripció: del 28 de gener a l'1 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
  • Llistes provisionals d’admesos: 3 de febrer de 2023.
  • Confirmació: del 4 al 12 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
  • Llistes definitives: 13 i 14 de febrer de 2023.

 

Del 18 de febrer al 17 de març de 2023

Inscripció

  • Inscripció: del 28 de gener al 5 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
  • Llistes provisionals d’admesos: 7 de febrer de 2023.
  • Confirmació: del 8 al 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
  • Llistes definitives: 16 i 17 de febrer de 2023.

D'algunes d'aquestes formacions es farà més d'un grup.