Torna

Programa operatiu FEDER 2014-2020 IBISEC

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png


Gestió i Seguiment

El Institut Balear d'infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

1. Construcció d'un nou Institut d'Educació Secundària a Santa Maria.

L'actuació consisteix en la construcció d'un Institut d'Educació Secundària que acollirà 480 alumnes de Santa Maria i Santa Eugènia i comptarà amb 16 unitats d'ESO i una aula UEECO (Unitat Educativa Específica en Centre Ordinari).

El pressupost destinat a l'actuació és de 6.262.698,58 euros, i una vegada licitat, tendrà un període d'execució de 14 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S'inclou dins de l'eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació profesional per l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l'objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d'educació i formació, que preveu elevar la capacitat de les infraestructures d'educació de la regió, fet que tendrá una repercussió directa sobre l'atenció de l'alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació 

2. Obres de reparació de cobertes, reforma interior de banys i reforma de les instal·lacions del CEPA S’Arenal. T.M. Palma.

L’actuació consisteix en la segona fase de reforma de la coberta del centre, així com dels banys interiors i  de la instal·lació elèctrica i de climatització. El pressupost destinat a l’actuació és de 488.360,29 euros, i una vegada licitat, tindrà un període d’execució de quatre mesos i mig.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació profesional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tendrá una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació 

3. Ampliació del pati del CEIP Miquel Costa i Llobera. TM Palma.

L’actuació consistirà en l’ampliació del pati del CEIP ja que, actualment, les seves reduïdes dimensions fan que els alumnes d’ Infantil i Primària hagin de fer torns diferenciats per poder gaudir del temps d’esbarjo.

El pressupost destinat a l’actuació és de 353.212,44 € euros, i una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 3 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació 

4. Ampliació  i reforma del CEIP Pintor Torrent. TM Ciutadella.

L’actuació consistirà, d’una banda, en l’ampliació del centre amb un gimnàs i, d’altra, en la millora de l’accessibilitat i  en diferents reparacions a les instal·lacions.

El pressupost destinat a l’actuació és de 974.324,22 € euros i, una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 8 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació 

5. Ampliació per instaurar un cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia i millora de l’accessibilitat a l’IES Puig de Sa Font (Son Servera).

L'actuació consistirà en l'ampliació de l'IES per instaurar un cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia i en la supressió de barreres arquitectòniques per donar compliment a la normativa en matèria d'accessibilitat.

El pressupost destinat a l’actuació és de 1.075.000,61 € euros, i una vegada licitat, tindrà un període d’execució de 10 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació profesional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tendrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació

6. Ampliació IES Binissalem. TM Binissalem.

L’actuació consistirà en l’ampliació del centre amb un nou bloc de dues plantes que suposarà la creació de dotze noves aules i dos departaments, així com uns nous banys de pati.

El pressupost destinat a l’actuació és de  2.608.984,50€ euros i, una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 10 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació

7. Ampliació amb un gimnàs del CEIP Ses Salines. TM Ses Salines.

L’actuació consistirà en l’ampliació del centre amb un gimnàs, dos vestuaris i un petit magatzem amb un porxo de connexió amb el porxo existent.

El pressupost destinat a l’actuació és de  319.363,23€ euros i, una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 6 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.


Enllaç a la plataforma de contractació

8. Ampliació amb un gimnàs del CEIP Llevant. TM Inca.

L’actuació consistirà en l’ampliació del centre amb un gimnàs, dos vestuaris i un petit magatzem amb un porxo de connexió amb el porxo existent.

El pressupost destinat a l’actuació és de 499.579,94 € euros i, una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 9 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.


Enllaç a la plataforma de contractació

9. Construcció d’un nou CEIP a Sant Ferran de ses Roques. T.M. Formentera. 

L’actuació consistirà en la construcció d’un centre d’educació infantil i primària de dues línies per donar resposta a les necessitats d’escolarització del municipi i poder eliminar les aules modulars existents.

A més, també es construirà una escola d’educació infantil municipal que no és objecte de la sol·licitud de cofinançament.

El pressupost del CEIP destinat a l’actuació és de 5.637.736,13 € euros i, una vegada adjudicada, tindrà un període d’execució de 18 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal  com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació

10. Ampliació del CEIP Ses Comes. TM Manacor.

L’actuació consistirà en l’ampliació del centre amb amb un nou edifici unit a l'existent.

El pressupost destinat a l’actuació és de 871.431,94 € euros i, una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 6  mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació

11. Ampliació del CEIP Sant Carles. TM Santa Eulària

L’actuació consistirà en l’ampliació del centre amb amb un nou edifici  connectat amb l’edifici d’infantil existent.

El pressupost destinat a l’actuació és de 730.522,99 € euros i, una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 6  mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació

12. Ampliació del CEIP Ses Cases Noves. T.M. Marratxí.

L’actuació consistirà en l’ampliació del centre ara d’una línia (3+6), amb els espais necessaris per convertir-lo en un centre de dues línies (6+12).

Com que el centre ja compta amb gimnàs, menjador i zona d’administració, l’ampliació consisteix en la creació de noves aules.

S’ha projectat com una prolongació de l’edifici existent i, perpendicular a aquest, es construirà el nou porxo d’infantil.

El pressupost destinat a l’actuació és de 1.502.468,27 € euros i, una vegada licitada, tindrà un període d’execució de 9  mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tindrà una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació

13. Obres d’ampliació amb un nou edifici de l’IES Isidor Macabich. T.M. Eivissa

L’actuació consisteix en l'ampliació del centre amb un nou edifici a on poder impartir els següents estudis:

  • Formació Professional Bàsica en Cuina i Restauració.
  • Grau Mitjà en Cuina i Gastronomia.
  • Grau Mitjà en Serveis i Restauració.

També es dotarà al centre de quatre aules polivalents per descongestionar les aules d’ESO existents.

El pressupost destinat a l’actuació és de 2.736.624,25 euros, i una vegada licitat, tindrà un període d’execució de 12 mesos.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50%  del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal i com es contempla  al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

S’inclou dins de l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, i concretament a l’objectiu específic 5.1. Millorar les infraestructures d’educació i formació, que preveu  elevar la capacitat de les infraestructures d’educació de la regió, fet que tendrá una repercussió directa sobre l’atenció de l’alumnat i els seus resultats acadèmics.

Enllaç a la plataforma de contractació