Torna

Programa operatiu FEDER 2014-2020 IBISEC

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png

Avaluació

La Política de Cohesió per al període 2014-2020 s'orienta a la consecució de resultats amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020. Balears compta amb un Pla d'Avaluació Específic del PO FEDER que pretén millorar el disseny, l'eficàcia i l’impacte del programa, així com la seva contribució als objectius de la Unió Europea.

http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/l/Evaluaci%F3n%20del%20Programa%20Operativo%20del%20FEDER%202014-2020/