Torna

ECOIB. Aplicacio de gestio economica de centres docents de les Illes Balears

 
ECOIB. Aplicació de gestió econòmica de centres docents de les Illes Balears

Sol·licitud d'accés a l'aplicació

El formulari per sol·licitar l'accés a l'aplicació ECOIB (en format PDF editable) es pot descarregar d'aquesta pàgina.

L’accés NOMÉS podrà ser sol·licitat pel personal (docent o de la comunitat autònoma) encarregat de la gestió econòmica de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

Les persones que sol·licitin accés hauran de disposar d’una adreça de correu electrònic d'educacio.caib.es.

La direcció del Centre haurà de autoritzar les sol·licituds.

Encara que un centre s'hi hagi introduït a la FASE DE PRÀCTIQUES, ha de tornar a sol·licitar l'accés a l'aplicació, per fer feina amb dades reals. Les dades de la fase de pràctiques s'eliminaran.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Formulari de sol·licitud d'accés a l'aplicació