Torna

ECOIB. Aplicacio de gestio economica de centres docents de les Illes Balears


ECOIB. Aplicació de gestió econòmica de centres docents de les Illes Balears


Informació bàsica


Consideracions generals a tenir en compte

 • ECOIB és l'aplicació de gestió econòmica de centres de la Conselleria d'Educació i Universitat. Es tracta d'una aplicació web, amb dades que es desen a un servidor. No necessita instal·lació i s'hi accedeix mitjançant connexió a Internet i un navegador (Mozilla Firefox). ECOIB està programat per a Mozilla Firefox.

  La connexió mínima és ADSL, i recomanada la intranet de la Conselleria d'Educació. La tecnologia emprada en el desenvolupament segueix els estàndards de la DGTIC, i garanteix la seguretat i la protecció de les dades.

 • L'accés és personal. Es dóna a una persona associada a un centre, autoritzada pel director/a, com a responsable de les tasques de gestió econòmica, a través d’un usuari d'educació “x” o d’un usuari CAIB “u”.

  Per a sol·licitar l'accés, s'ha de trametre un formulari (Sol·licitud d'accés a ECOIB) proporcionat en aquesta pàgina, accessible des de la pàgina d'inici d'ECOIB, Sol·licitud d'accés.
  La sol·licitud ha d'anar signada pel director o directora, la persona sol·licitant i amb el segell del centre. La sol·licitud es tramet per fax o escanejat i per correu electrònic a l’adreça ecoib@educacio.caib.es.
  Per al personal no docent, basta que envieu la mateixa sol·licitud, fent-hi constar el seu "Número de productor"

 • Es recomanable fer els cursos de formació si no es coneix l’aplicació. A l'opció corresponent d'aquesta pàgina se'n troben els detalls. Només admetrem el personal dedicat a les tasques de gestió econòmica del centre, per la qual cosa els càrrecs que no evidencien aquestes tasques (secretari o secretària, director o directora, administratiu o administrativa) ho hauran de justificar a la seva inscripció, com també s'haurà d’especificar qui és l'usuari habitual de la gestió econòmica.

  La convocatòria de cursos es ve fent pública dins aquesta mateixa plana web del WEIB, a inici de setembre. Es publica el calendari, llocs i data de realització.

  Les inscripcions al curs d’ECOIB es tramiten telemàticament, a través del portal del personal:
  https://www.caib.es/pfunciona/moduls/principal.jsp
  Es publiquen les llistes d’admesos, i s’haurà de confirmar l’assistència.


 • S'ha de tenir operatiu el compte d'usuari:

Si no disposeu de compte d'usuari, heu de sol·licitar-ne un mitjançant un imprès (sol·licitud de compte d'usuari).


Si heu perdut o oblidat la contrasenya, o aquesta està caducada, s'ha de demanar o fer un canvi de contrasenya.


Per canviar la contrasenya, anau a la pàgina del WEIB, botó "Suport tècnic" > Compte d'usuari > Canvi contrasenya. Els usuaris no docents els gestionen a la DGTIC (971 177 070).


 • Es va fer al seu moment una migració de proveïdors d'un nombre representatiu de centres. Els proveïdors són comuns a tots els centres. Els usuaris poden afegir nous proveïdors, però per a qualsevol modificació posterior (excepte per a afegir-hi comptes corrents), s'haurà de sol·licitar a l'administrador de l'aplicació, per correu electrònic. Ajudeu a mantenir i depurar les dades dels proveïdors, que són reals i poden contenir errors. Els compartim amb la resta d’usuaris. Poseu cura i col·laboreu, que tots ho agrairem.

  S'ha de posar cura en introduir els CIF/NIF correctament, indicant-hi si es tracta d'un CIF o un NIF (explicat a "Preguntes més freqüents"), ja que l'aplicació comprova que el número introduït sigui correcte. Es reserva el tipus "Altres" per a proveïdors estrangers.

  També s'han d'evitar proveïdors ficticis (alumnes o familiars, professors, Hisenda, Seguretat Social o noms genèrics inventats com ara "caixa", nom del centre o d'altres).

  També s'ha afegit el "nom comercial" per a facilitar la cerca de proveïdors, que també s'explica a "Preguntes més freqüents". El “Nom” (denominació original) es refereix al Nom fiscal.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enllaços

Per a més informació...

Per accedir al Manual d’usuari de l’aplicació ho podeu fer a través d’un dels enllaços que trobareu a l’apartat anterior o al menú Ajuda dins l’aplicació. Recomanem el capítol "2. Interfície de l'aplicació" i "3. GUIA RÀPIDA", que contenen les operacions bàsiques.

Recomanem consultar l'opció de "Preguntes més freqüents", dins el menú d'Ajuda de l'aplicació i PMF (Preguntes Més Freqüents), a la secció del WEIB dedicada a ECOIB, que ofereix amb imatges ajudes relacionades amb el navegador.


 
Inici • Mapa • Estadístiques • Informació • RSS • Contacte • ES