Torna

Dades de transparència

A l'annex adjunt es publica la relació dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (president o presidenta, consellers i conselleres, secretaris i secretàries generals, directors i directores generals i altres òrgans assimilats), amb especificació de les seves retribucions anuals.

 

PDF Alts Càrrecs amb especificació de les seves retribucions (any 2022)

PDF Alts Càrrecs d'Alta Direcció amb especificació de les seves retribucions (any 2022)