Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

DELEGACIÓ PROVINCIAL DE L'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA A LES ILLES BALEARS

Núm. 229864
Publicació de la relació de seccions, locals i meses electorals per a les Eleccions Municipals, Autonòmiques i Consells Insulars de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En cumplimiento del artículo 24 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, se procede a la publicación de la relación de secciones, mesas y locales electorales para las próximas Elecciones Municipales, Autonómicas y Consejos Insulares.

 

Palma, 31 de marzo de 2023

El delegado suplente de la Oficina del Censo Electoral en Illes Balears Rogelio Fernández Covisa

Documents adjunts