Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

  • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

    • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ PROVINCIAL DE L'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA A LES ILLES BALEARS

      • Publicació de la relació de seccions, locals i meses electorals per a les Eleccions Municipals, Autonòmiques i Consells Insulars de 2023

        Número de registre 3042 - Pàgines 18996-19011