Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

Núm. 796174
Exposició pública de la proposta d´estructura de costs del contracte de recollida i transport de residus, subministrament i manteniment de contenidors del municipi de Sant Llorenç des Cardassar

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes de donar compliment al disposat a l'article 9.7 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, es sotmet a informació pública per un termini de 20 dies hàbils la proposta d´estructura de costs del contracte de recollida i transport de residus, subministrament i manteniment de contenidors del municipi de Sant Llorenç des Cardassar, aprovat pel Consell d´Administració de l´empresa municipal Bellver, SA, del dia 29 de desembre de 2022, el qual es pot consultar a les oficines municipals o a la web de l´Ajuntament als efectes de presentar les al·legacions que estimin convenients.

 

Sant Llorenç des Cardassar, en el data de la signatura electrònica (29 de desembre de 2022)

El president Pep Jaume Umbert