Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

Núm. 792199
Informació Pública de l'aprovació de les bases d'adjudicació de 6 habitatges de la promoció 6 H Santa Eugènia en règim de lloguer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució del President  de l'Institut Balear de l'Habitatge de data 1 de desembre de 2022, s'aprova l'inici del procediment d'adjudicació de 6 habitatges de la promoció 6 H Santa Eugènia en règim de lloguer.

Les bases completes de la convocatòria es poden consultar a les oficines de l'IBAVI a Palma (C/ Manuel Azaña 9 baixos), Eivissa (C/ Canaries 35, Edif. Cetis, Torre 4 1er pis) i Maó (C/ Del Carme 1 Bxos), així com a la pàgina web: ww.ibavi.es

Relació inicial de les persones amb dret a participar en el procés d'adjudicació:

A - Contingent Preferent: (empadronament a Santa Eugènia > 5 anys)

Posició inicial

Codi 

NIF/NIE

Puntuació actual

1

52241975

43223875K

5

2

52236944

43158915J

5

3

52240020

49774244J

5

4

52237766

43151967B

5

5

52242199

43139266Y

5

6

52245377

43129853T

5

7

52245249

43167310J

5

8

52244681

49778908P

4

9

52239576

43479718N

3

10

52236765

43213656Z

3

11

52242495

43178186X

3

12

52230195

42997046H

3

13

52245361

43132163X

3

14

52234219

43097201P

3

 

 

 

 

B - Contingent General (empadronament a Santa Eugènia < 5 anys o empadronats a qualsevol muncipi de la CAIB > 1 any.)

Posició inicial

Codi 

NIF/NIE

Puntuació actual

1

52245060

43136254F

8

2

52244905

37258036Z

7

3

52235358

75169541K

6

4

52245374

43033881F

6

5

52234163

18231639E

5

6

52244638

43181580T

5

7

52245013

46726705C

5

8

52245389

43138972B

5

9

52242840

43108143W

5

10

52242431

42986647S

5

11

52229400

41401722C

5

12

52244324

07173155F

4

13

52244515

45192439S

3

14

52244869

41585245A

3

15

52241638

54873702A

3

16

52236572

43221021L

3

17

52244813

45185012V

3

18

52240752

78221141G

3

19

52245357

Y6241970Z

2

20

52237384

74739979F

1

21

52244887

Y8150287K

0

 

 

 

 

Contingent < 35 anys Santa Eugènia.

Posició inicial

Codi 

NIF/NIE

Puntuació actual

1

52235358

75169541K

6

2

52236944

43158915J

5

3

52239576

43479718N

3

4

52236765

43213656Z

3

5

52242495

43178186X

3

6

52244869

41585245A

3

7

52236572

43221021L

3

8

52244813

45185012V

3

9

52240752

78221141G

3

 

En el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present acord els participants en el procediment podran presentar al·legacions en cas de disconformitat.

 

Palma a 12 de desembre de 2022

La directora Gerente

Olvido Terrassa Roca