Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 789783
Aprovació inicial pressupost, bases execució i plantilla exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovats inicialment en sessió plenària de dia 27 de desembre de 2022 el pressupost municipal (pressupost propi i estat de previsió ingressos i despeses de l'Empresa Serveis Municipals de Santanyí SLU), les bases d'execució i la plantilla de personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2023, s'exposen al públic per un termini de quinze dies a efectes d'al·legacions o reclamacions, passat aquest termini quedaran definitivament aprovats si no se'n presenta cap o, en cas contrari, el Ple resoldrà.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat