Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 665554
Resolució núm. 206/2022, de 7 de novembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts per al programa d'ajuts a Entitats Esportives per a la temporada 2021-2022 (exp. 2701-2022-000004)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atesa la necessitat de correcció d'errades detectades a la Resolució de concessió d'ajuts per al foment de les entitats esportives sense ànim de lucre per a l'any 2022, s'expedeix nova resolució que deixa sense efecte dita Resolució Núm. 2022/CULT/0000198 de data de 28/10/2022.

En el BOIB núm. 73 de 4 de juny de 2022 es va publicar la convocatòria que estableix el procediment per a la sol·licitud d'ajuts del Consell Insular de Menorca a les Entitats Esportives sense ànim de lucre per a la temporada 2021-2022, regulades per les bases publicades al BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021.

Dins el termini establert en la convocatòria d'ajuts han tingut entrada al registre del Consell Insular de Menorca 310 sol·licituds (línia 1: 91; línia 2: 139; línia 3: 50; línia 4: 30), el detall de les quals figura en el document annex.

De totes les sol·licituds presentades a la convocatòria, 4 sol·licituds no obtenen ajuda pels motius que s'indiquen en la proposta de concessió, i 4 sol·licituds en la línia 4, sí obtenen ajuda però no s'ha acceptat un dels criteris que les entitats presentaven i per tant la quantia d'ajuda és menor per aquest motiu.

El punt primer de la convocatòria de les bases preveu el repartiment de les quantitats totals de les partides entre totes les sol·licituds que compleixin els requisits i, a més, d'acord amb les bases, en la base segona s'estableix que: «En el cas que per a una línia no s'esgoti la consignació pressupostària, la quantitat sobrant s'assignarà a una altra línia i als seus apartats, i com especifica la base desena, la comissió avaluadora determinarà el repartiment de les quantitats»

En data 24/10/2022 l'instructor de l'expedient va signar el seu informe de seguiment i valoració de les sol·licituds presentades.

El 24/10/2022 es va reunir la Comissió Avaluadora per examinar els expedients d'ajuts, que va acordar el repartiment de les quantitats totals de les partides, així com dels romanents generats, de la manera següent:

La proposta de resolució de l'instructor ha estat fiscalitzada, amb informe favorable emès per l'interventor.

L'import previst per a la línia 1a és de 125.000 €, dels quals es concedeixen ajuts per aquest mateix import, i es sumen els romanents de la línia 2, sent la quantitat total per a la línia 1 de 139.132,31 €.

L'import previst per a la línia 1b és de 10.000 €, dels quals es concedeixen ajuts per aquest mateix import.

L'import previst per a la línia 2 és de 90.000 €, dels quals es concedeixen ajuts per valor de 75,867,69, existeix un romanent a la línia 2 de 14.132,31 €, que la comissió avaluadora decideix traspassar a la línia 1a.

L'import previst per a la línia 3 és de 10.000 €, dels quals es concedeixen ajuts per un aquest mateix import.

L'import previst per a la línia 4 és de 15.000 €, dels quals es concedeixen ajuts per aquest mateix import.

D'aquesta manera el total d'ajuts que s'atorguen dins aquesta convocatòria és de 250.000 euros.

L'article 33.2 k de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, atribueix als consellers executius la resolució de les convocatòries d'ajudes i subvencions.

Com a titular del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, pel Decret de presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), l'acord del Consell Executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019).

RESOLC

Primer. Concedir els ajuts per al foment de les entitats esportives sense ànim de lucre per a l'any 2022 d'acord amb els quadres següents:

Línia 1a.

ENTITAT

ESPORT

IMPORT

Club Petanca Ses Vinyes

Petanca

288,56 €

Club Tenis Mahón

Tennis

2.186,09 €

Club Tennis Taula Alaior

Tennis Taula

139,91 €

Club Tennis Taula Sant Lluís

Tennis Taula

329,37 €

Club Escacs Cercle Artístic

Escacs

1.387,44 €

Club Volei Alaior

Volei

1.754,70 €

Club Judo Es Castell

Judo

1.533,18 €

Asociacion Deportiva Escuela de Porteros

Futbol

492,60 €

Club Esport Sant Lluís (secció bàdminton)

Bàdminton

139,91 €

Club Bàsquet Jovent d'Alaior

Bàsquet

3.147,97 €

Club Basquet Boscos de Ciutadella

Bàsquet

2.471,74 €

Club Náutico de Villacarlos

Seccions vàries

1.638,11 €

Unió Excursionista Menorquina

Seccions vàries

2.302,68 €

Club Bàsquet Es Castell

Bàsquet

1.748,87 €

Club Esportiu Bio Sport Menorca

Seccions vàries

1.804,25 €

Club Agility Migjorn

Agility

227,35 €

Club Voleibol Ciutadella

Volei

1.748,87 €

Penya Ciclista Ciutadella

Ciclisme

1.996,63 €

Club Esportiu Mercadal

Futbol

1.466,14 €

Club Badminton Maó

Bàdminton

2.037,43 €

Club Tennis Ferreries

Tennis

2.186,09 €

Club BS Menorca Rítmica

 

3.392,81 €

Escola Menorquina de Judo

Judo

1.375,78 €

Club Gimnàstica Rítmica Alaior

Gimnàstica

1.212,55 €

Club Baloncesto La Salle Mahon

Bàsquet

3.500,00 €

Club Tenis Alayor

Tennis

3.497,74 €

Club Bàsquet Ferreries

Bàsquet

2.754,47 €

Club Deportivo Menorca

Futbol

3.206,26 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció petanca)

Petanca

78,03 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció escacs)

Escacs

367,26 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció bàsquet)

Bàsquet

3.381,15 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció atletisme)

Atletisme

2.565,01 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció futbol)

Futbol

3.439,44 €

Club Esportiu Escacs Ferreries

Escacs

332,29 €

Recreativo Boscos, C.F.

Futbol

696,63 €

Club Esportiu Pasqual Calbó

Gimnàstica

2.477,57 €

Tramontana Rugbi Club

Rugbi

2.442,59 €

Pd Padel Club

Pàdel

1.259,20 €

Club de Futbol Sporting de Mahon

Futbol

1.416,58 €

Club Esportiu Alaior

Futbol

2.856,49 €

Grup de Patinatge de Ferreries

Patinatge

574,21 €

Club Bàsquet Ciutadella

Bàsquet

2.734,07 €

Club Volei Es Castell

Volei

1.553,58 €

UE SAMI

Futbol

3.206,26 €

Club Karate Shotokan Ciutadella

Kàrate

1.830,48 €

Alaior Esport (secció triatló)

Triatló

950,22 €

Alaior Esport (secció atletisme)

Atletisme

2.681,60 €

Club Tenis OAR

Tennis

454,71 €

Club d'Arc Mahó

Tir amb arc

644,17 €

Club Bàsquet Ponent

Bàsquet

1.451,56 €

Club d'Arquers des Mercadal

Tir amb arc

131,17 €

Club Esportiu Ferreries

Futbol

2.696,17 €

Judo Sant Lluís

Judo

227,35 €

Club Tennis Mercadal

Tennis

1.748,87 €

Club Natació Maó

Natació

524,66 €

Club Esportiu Freeplay

Tennis

2.789,45 €

Club Hípic Ciutadella

Hípica

1.524,43 €

Menorca Hockey Club

Hoquei

454,71 €

Club Nàutic Ciutadella

Vela

1.241,70 €

Flic Flac Gimnàstic Club

Gimnàstica

2.559,18 €

Club Kitesurf Menorca

Surf

769,50 €

Penya Ciutadella Esportiva

Futbol

3.500,00 €

Penya Esportiva Son Marçal Xtrem Menorca Atletisme

Atletisme

2.171,51 €

Club Ca Nostra

Gimnàstica

1.635,19 €

DOSA CF

Futbol

1.990,80 €

Club Rit-Mô

Gimnàstica

1.498,20 €

Peña Orient Deportivo Ciutadella

Futbol

2.769,04 €

Club Tennis Ciutadella

Tennis

2.914,78 €

Centre de Cultura des Castell

Escacs

717,04 €

Club Deportivo Alcazar

Bàsquet

3.439,44 €

Club Natació Jamma

Natació

1.480,71 €

Padelin Padel Menorca

Pàdel

1.748,87 €

Club Atlético Villacarlos

Futbol

1.215,46 €

Menorca Badminton Club

Bàdminton

696,63 €

Athletic Club Sant Lluís

Futbol

684,97 €

Grup Esportiu Es Port

Ciclisme

2.678,69 €

Club Patinatge Alaior

Patinatge

1.358,29 €

Associació Acirkaos

Circ

603,36 €

Fútbol Sala Atlético Mercadal

Futbol

1.224,21 €

Club Escuela Patinaje Artistico Mahon

Patinatge

1.810,08 €

Union Deportiva Mahón

Futbol

2.256,04 €

Union Deportiva Seislan

Futbol

711,21 €

 

TOTAL

139.132,31 €

Línia 1b.:

DELEGACIONS

ESPORT

IMPORT

Delegació de Tir amb Arc a Menorca

Tir amb arc

392,90 €

Delegació de Bàdminton a Menorca

Bàdminton

929,55 €

Delegació de Tennis a Menorca

Tennis

1.916,60 €

Delegació de Bàsquet a Menorca

Bàsquet

1.437,50 €

Delegació d'Atletisme a Menorca

Atletisme

1.437,50 €

Delegació de Piragüisme a Menorca

Piragüisme

982,30 €

Delegació de Gimnàstica a Menorca

Gimnàstica

1.437,45 €

Delegació de Ciclisme a Menorca

Ciclisme

1.466,20 €

 

TOTAL

10.000,00 €

Línia 2.

ENTITAT

NÚMERO CAMPIONATS, TORNEJOS

Campionat

IMPORT

Club Petanca Ses Vinyes

2

Balears Tripletes femenines

391,18 €

Balears individual masculí

Club Tenis Mahón

1

Campionat Balear Juvenil

274,93 €

Club Judo Es Castell

2

Copa Espanya Juvenil Tortosa

767,03 €

Copa Espanya Infantil, cadet Alacant

Club Bàsquet Jovent d'Alaior

3

Lliga Escribano Femenina

3.529,45 €

Lliga Escribano Masculina

Fases Junior Femení

Club Basquet Boscos de Ciutadella

2

Interilles senior

1.729,15 €

Fases Mini Tennis

Club Náutico de Villacarlos

1

Campionat Espanya Esprint

359,62 €

Club Bàsquet Es Castell

1

Lliga Escribano Femenina

645,75 €

Club Esportiu Bio Sport Menorca

1

Campionat Balear per equips juvenil

104,01 €

Club Agility Migjorn

2

Lliga Balear Agility

185,41 €

Copa Balear “022

Club Voleibol Ciutadella

6

Lliga 2ª Nacional masc

4.500,00 €

Lliga 2ª Nacional fem

Lliga 2ª Balear I Ascens

Lliga autonòmica cadet masc

Lliga autonòmica junior femení

Copa Espanya Infantil Guadalajara

Club Badminton Maó

6

Campionat Espanya Parabadminton

3.917,16 €

Campionat Espanya Senior

Màster puntuable nacional

Lliga Balear Absoluta senior

Prova Puntuable Eivissa

Prova Puntuable Mallorca

Club BS Menorca Rítmica

5

Campionat Balears Individual base

2.380,20 €

Campionat Balears ind. I equips A i B i Copa Espanya conjunts

Campionat Balears Copa de la Reina

Campionat Nacional Individual Base

Campionat Espanya ind.

Escola Menorquina de Judo

1

XXIX Trofeu Internacional Renshinkan.

406,89 €

Club Gimnàstica Rítmica Alaior

3

Cto Balears Individual base

2.529,58 €

Cto Balears federades ind

Campionat nacional base ind

Club Tenis Alayor

9

Campionat Balears Equips primera

4.500,00 €

Campioant balears absolut tercera

Campionat balears absolut equips segona

Campionat Espanya equips absolut 2022

Campionat Espanya veteranes seniors segons categoria 2022

Campionat balears equips veteranes senior 2022

Campionat Balears equips primera categoria

Campionat Balears equips veteranes 2021

Campionat Espanya veteranes tercera categoria fase balear

Club Deportivo Menorca

1

Lliga Divisió nacional Juvenil

1.927,42 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció bàsquet)

3

Interilles Junior masculí

1.215,90 €

Lliga Escribano Femenina

Lliga Escribano Masculina

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció atletisme)

3

CT IB TRAIL MEDIA DISTANCIA

233,74 €

Campionat Balears cros

Campionat Balears clubs absolut pista hivern 2021

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció futbol)

1

Lliga nacional femenina

0,00 €

Tramuntana Rugbi Club

3

Lliga Balear Sub 16

962,10 €

Lliga Balear Absoluta senior

 

Pd Padel Club

1

Campionat per equips senior tercera categoria2022

542,23 €

Club Esportiu Alaior

1

Play Off ascens III RFEF,

262,37 €

Club Bàsquet Ciutadella

1

Lliga Escribano Masculina

250,20 €

Club Volei Es Castell

3

Lliga cadet masculí Interilles

1.253,51 €

Lliga Senior Masculí Interilles. 2 divisió

Fase d'ascens primera divisió balear femenina

UE SAMI

2

Lliga femenina autonòmica.

1.433,03 €

Copa Federació femenina autonòmica

Club Karate Shotokan Ciutadella

7

Gran Final Lliga nacional masculina y lliga iberdrola

2.181,48 €

Campionat de Espanya Veterans

Liga Nacional/ Iberdrola de karate segunda i fase infantil

Lliga iberdrol karate

Lliga Iberdrola

Lliga nacional de karate i lliga d'iberdrol de karate 14

Campionat de Balears

Alaior Esport (secció atletisme)

9

CT IB CLUBS PISTA HIVERN 2021 EQUIP FEMENÍ

1.852,50 €

CT IB CLUBS PISTA HIVERN PALMA 2022 EQUIP MASCULÍ I FEMENÍ

CT ABSOLUT INDIVIDUAL PISTA HIVERN

CT IBSUB 14 INDIVIDUAL

CT IB CLUBS PISTA ESTIU

CT IB SUB 2 i SUB 23

CT NACIONAL SUB23 PISTA COBERTA

CT NACIONAL CLUBS PISTA ES1022,77TIU SEGONA DIVISIÓ

CT NACIONAL SUB16

Club d'Arc Mahó

6

Campionat Balears Sala Recorbat i copost 2022

4.036,51 €

Campionat Espanya Sala 2021-2022

Campionat Balears Aire lliure Recorbat i Compost 2022.02112

Campionat de Espanya Precisió sobre Diana Aire libre 2021-2022

I Torneig Nacional Arc i Salut en Sala

Lliga nacional promesa RFETA 2021-22

Club Bàsquet Ponent

1

INTERILLES FEMENÍ

360,00 €

Club Esportiu Ferreries

1

Lliga Nacional Juvenil

2.086,65 €

Judo Sant Lluís

3

Campionat de Balears senior.

199,73 €

Sessions fase-selecció Campionat d'Espanya Kates

Campionat d'Espanya Kates de Judo, senior

Club Tennis Mercadal

3

Campionat Balears Equips Absolut padel 2 categoria

1.358,90 €

Campionat Balears Equips Absolut padel 3 categoria masculina

Campionat Balears Equips Absolut padel 3 categoria femenina

Club Natació Maó

1

Campeonato Baleares Absoluto y edades verano Open

621,18 €

Club Esportiu Freeplay

11

ITF Barcelona, Octubre 2021.

2.518,10 €

Campionat Balears Octubre 2021

Lliga Mapfre València

Circuit Balear Eivissa- Novembre 2021

ITF CANÀRIES Desembre 2021

Open Olive Eivissa

Lliga Mapfre València, Maig

IFT SAND SERIES BCN MAIG 22

Trofeu internacional Ciutat de Barcelona

Lliga Mapfre Castellon Juny 2022.

Lliga Mapfre Torembarra Juliol 22

Menorca Hockey Club

1

Campionat de Espanya autonòmic sub 14

2.414,91 €

Club Nàutic Ciutadella

3

Campionat Espanya ILCA 6

1.968,37 €

Campionat Espanya ILCA 6

Campionat Espanya ILCA 6

Flic Flac Gimnàstic Club

1

Torneig Nacional Base Lleida 2022

412,22 €

Penya Ciutadella Esportiva

2

Lliga Nacional juvenils

3.078,45 €

Lliga autonòmica futsal femení

Club Ca Nostra

3

Campionat Balear Base Conjunts

2.494,71 €

Campionat Nacional Base Conjunts

Campionat Balear Base Individual

Club Rit-Mô

3

Campionat Espanya Base conjunts

2.257,47 €

Campionat Balear conjunts

Base individual autonòmic

Club Tennis Ciutadella

3

Telde Gran Canarias Marbella

321,84 €

Telde Gran Canarias

Campionat Junior autonòmic

Club Deportivo Alcazar

3

Lligues balears senior masculí, femení i interilles junior femenina

4.500,00 €

Campionat de Balears junior femení- Final Four

Campionat d'Espanya Clubs Junior Femení

Club Natació Jamma

3

Campionat Balear Hivern Interilles

1.367,33 €

Campionat Balear Estiu Interilles

Mallorca Olímpic Triatló

Club Atlético Villacarlos

1

Lliga Nacional Juvenil

1.679,40 €

Menorca Badminton Club

1

Autonòmic Balear sub 17 i absolut

169,79 €

Grup Esportiu Es Port

3

Campionat Balears Carretera 2022

772,37 €

Vila de Sineu

XXXVII Guillem Zuzama XXVI Bernat Vallespir

Fútbol Sala Atlético Mercadal

2

Tercera nacional Masculí

720,00 €

Femenina autonòmic

Club Escuela Patinaje Artistico Mahon

3

XXXIV Trofeu Ciutat de Palma

3.970,38 €

Campionat Balears Grups Show 2022.0214-6 2022.021Palma

XX Campionat Espanya Grups Show

Union Deportiva Mahón

1

Play Off Ascens a III RFEF

224,54 €

 

 

TOTAL

75.867,69 €

Línia 3.

ENTITAT

DESTINATARI DE L'AJUT

IMPORT

Penya Ciclista Ciutadella

MMT

221,00 €

Club Esportiu Mercadal

EB0

135,00 €

RCC

135,00 €

AGM

135,00 €

Club Badminton Maó

SFP

60,00 €

RBM

60,00 €

AFO

60,00 €

AMCP

60,00 €

SDL

60,00 €

ERP

60,00 €

PCC

50,00 €

Club BS Menorca Rítmica

ESP

135,00 €

IPV

135,00 €

Escola Menorquina de Judo

JAFC

135,00 €

EBC

135,00 €

Club Gimnàstica Rítmica Alaior

MNO

405,00 €

Club Bàsquet Ferreries

APP

270,00 €

Club Esportiu Pasqual Calbó

NRT

135,00 €

NRT

405,00 €

NEA

135,00 €

IGS

135,00 €

Club Esportiu Alaior

CHJ

405,00 €

LAB

405,00 €

AGF

405,00 €

Club Volei Es Castell

AACJ

405,00 €

JJPS

405,00 €

IMP

405,00 €

Club Karate Shotokan Ciutadella

JAM

95,00 €

Club d'Arc Mahó

BGM

135,00 €

AMLS

50,00 €

CCP

50,00 €

ACV

50,00 €

LMT

50,00 €

Club Natació Maó

AVR

135,00 €

Penya Ciutadella Esportiva

LSS

500,00 €

Club Ca Nostra

TRB

405,00 €

DOSA CF

JMCR

135,00 €

Associació Acirkaos

PL

338,00 €

Fútbol Sala Atlético Mercadal

FLS

135,00 €

MLA

135,00 €

Club Escuela Patinaje Artistico Mahon

CCV

405,00 €

BMP

405,00 €

LPM

270,00 €

MPC

270,00 €

LOM

203,00 €

MCMA

203,00 €

Union Deportiva Mahón

OMC

135,00 €

LPS

135,00 €

AGM

135,00 €

EGP

135,00 €

 

TOTAL

10.000,00 €

Línia 4.

ENTITAT

IMPORT

Club Volei Alaior

795,45 €

Club Basquet Boscos de Ciutadella

113,65 €

Club Voleibol Ciutadella

795,45 €

Penya Ciclista Ciutadella

568,20 €

Club Esportiu Mercadal

625,00 €

Club Badminton Maó

511,35 €

Club BS Menorca Rítmica

340,90 €

Club Baloncesto La Salle Mahon

227,30 €

Club Tenis Alayor

340,90 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció escacs)

113,65 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció bàsquet)

681,80 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció atletisme)

170,45 €

Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció futbol)

170,45 €

Recreativo Boscos, C.F.

511,35 €

Club Esportiu Alaior

795,45 €

Grup de Patinatge de Ferreries

795,45 €

UE SAMI

681,80 €

Judo Sant Lluís

625,00 €

Club Tennis Mercadal

625,00 €

Club Esportiu Freeplay

227,30 €

Penya Ciutadella Esportiva

511,35 €

Club Ca Nostra

795,45 €

DOSA CF

511,35 €

Club Rit-Mô

795,45 €

Peña Orient Deportivo Ciutadella

568,20 €

Club Tennis Ciutadella

284,10 €

Athletic Club Sant Lluís

56,85 €

Grup Esportiu Es Port

738,60 €

Club Patinatge Alaior

795,45 €

Fútbol Sala Atlético Mercadal

227,30 €

TOTAL

15.000,00 €

 

Total Línia 1a

139.132,31 €

Total Línia 1b

10.000,00 €

Total Línia 2

75.867,69 €

Total Línia 3

10.000,00 €

Total Línia 4

15.000,00 €

Total ajuts concedits

250.000,00 €

Segon. Denegar les sol·licituds següents pels motius que s'indiquen:

En el cas de la línia 2, desplaçament i allotjament:

  • Petició del Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció futbol) per la lliga nacional femenina, ja que el conveni d'elit subscrit amb l'entitat prescriu que l'equip d'elit no pot acollir-se a la convocatòria d'ajuts a entitats esportives.
  • Petició del Tramuntana Rugby club per la trobada «Rugby Days», ja que les edats dels participants està per sota de l'edat mínima exigida en les bases per acollir-se a l'ajut.
  • Petició del Club Futbol Sporting Mahón, per la fase balear aleví, ja que les edats dels participants està per sota de l'edat mínima exigida en les bases per acollir-se a l'ajut.
  • Petició del Club Karate Shotokan Ciutadella per la un desplaçament de la Lliga Iberdrola, ja que les edats dels participants està per sota de l'edat mínima exigida en les bases per acollir-se a l'ajut.

En el cas de la línia 4, Foment de Valors, la denegació és parcial. No s'accepta la sol·licitud feta pel programa presentat de valors, però sí s'accepta la presentació corresponent a nombre de dones com a membres de la directiva o entrenadores al club:

  • Petició feta per Club Baloncesto La Salle, per no complir el programa de Foment de valors presentat per l'entitat amb les prescripcions d'objectius i continguts que estableixen les bases.
  • Petició feta per Club Tenis Alayor, per no complir el programa de Foment de valors presentat per l'entitat amb les prescripcions d'objectius i continguts que estableixen les bases.
  • Petició feta per Club FreePlay, per no complir el programa de Foment de valors presentat per l'entitat amb les prescripcions d'objectius i continguts que estableixen les bases.
  • Petició feta per Club Tennis Ciutadella, per no complir el programa de Foment de valors presentat per l'entitat amb les prescripcions d'objectius i continguts que estableixen les bases.

Tercer. Considerar que ha desistit de les seves sol·licituds el sol·licitant següent, pels motius que s'indiquen:

En el cas de la Línia 1, Manteniment Entitats Esportives:

  • Associació Chess Menorca en haver fet requeriment sol·licitant documentació no entregada, i no haver respost al requeriment.

Quart. Aplicar la despesa derivada de la concessió d'aquests ajuts, per un total de 250.000 € (dos-cents cinquanta mil euros), a la partida 33410.4890022 del Pressupost del Consell Insular de Menorca de 2022.

Cinquè. Comunicar aquesta resolució a totes les persones interessades a través de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears tot recordant que, com preveu el punt 13 de les bases d'aquests ajuts, tenen fins al 30 de novembre de 2022 per presentar al Consell Insular de Menorca la justificació d'aquests ajuts mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat (previst en l'art. 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general subvencions), a més de la documentació justificativa específica que preveu el punt 13 esmentat per a cada línia d'ajuts.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell Executiu en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 11 de novembre de 2022

El conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports Miquel Àngel Maria Ballester (Decret 422, de 9.7.2019) (BOIB núm 93 ext. de 10.7.2019)