Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 659280
Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP12-2022-IG)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci queda sotmès a informació pública per espai de quinze dies el següent expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general a sòl rústic:

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Promogut per TEN MANAGEMENT AG per a la declaració d'interès general del projecte de  reubicació de xarxa de baixa tensió existent i ampliació d'un tram subterrani de baixa tensió al polígon 4, parcel·la 1019 (exp. 866406R)

L'esmentat expedient es podrà examinar durant el termini de quinze dies, a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Consell Insular de Mallorca, a l'enllaç següent https://cloud3.conselldemallorca.net/index.php/s/9Ex6pGsnT9a5oRz a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (9 de novembre de 2022)

El secretari de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme Jaume Munar Fullana