Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

Núm. 647432
Canvi de titularitat de la concessió del nínxol del cementiri municipal d’Estellencs

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Canvi de titularitat de la concessió del nínxol del cementiri municipal d'Estellencs

Per el present escrit es fa constància de la presentació en les Oficines Municipals, en data 16 setembre del 2022, de la següent sol·licitud de transmissió dels drets funeraris del cementiri municipal.

- Nínxol 22 quadre II i nínxol 40 quadre III

- Nínxol 41 quadre III

La sol·licitud és sotmesa a informació pública pel general coneixement i perquè els possibles interessats puguin al·legar el que estimin convenient davant la batllia d'Estellencs en el termini de 15 dies hàbils

 

(Signat electrònicament: 26 de septembre de 2022)

El batle Bartomeu Jover Sánchez