Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d’un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (RGE núm. 6962/22)

    Número d'edicte 7903 - Pàgina 38528

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Elevació automàtica aprovació definitiva del reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Valldemossa

    Número d'edicte 7905 - Pàgines 38529-38535