Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Ordre 22/2022 de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’inclou la varietat giró negre, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears

    Número d'edicte 7763 - Pàgines 37773-37774

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària MP ORD 16/2022 baixa la modalitat de transferències de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa que afecta al Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2022

    Número d'edicte 7748 - Pàgina 37775

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari en càrrec al romanent líquid de tresoreria (Cap. 2 del pressupost de despesa)

    Número d'edicte 7807 - Pàgines 37776-37777

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari en càrrec al romanent líquid de tresoreria (Cap. 6 del pressupost de despesa)

    Número d'edicte 7806 - Pàgines 37778-37780

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva expedients 13-2022 suplement de crèdit i 14-2022 crèdit extraordinaris

    Número d'edicte 7731 - Pàgina 37781

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei de menjador de la gent gran

    Número d'edicte 7757 - Pàgines 37782-37783

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva Reglament General d'ús d'espais i material

    Número d'edicte 7756 - Pàgines 37784-37793

  • CONSORCI DE TURISME DE SON SERVERA I SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2022/01

    Número d'edicte 7772 - Pàgina 37794