Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 487003
Relació de convenis de col·laboració subscrits en el 1er i 2on quadrimestre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat al que disposa l'article 21.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, es fa pública la relació dels convenis subscrits per Ports de les Illes Balears, en el primer i segon quadrimestre de l'any 2022:

  • Conveni per determinar la participació de Ports de les Illes Balears i de l'Ajuntament des Mercadal en l'execució i direcció d'obra del “Proyecto constructivo de reforma integral del puerto de Fornells. Fase 1” i en el seu finançament.

  • Conveni per determinar la participació de Ports de les Illes Balears i de l'Ajuntament des Mercadal en l'execució i direcció d'obra del “Proyecto constructivo de reforma integral del puerto de Fornells. Fase 2” i en el seu finançament.

  • Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per a la cessió gratuïta de l'ús de l'immoble situat a Cala Camp Roig (T.M. de Felanitx- Mallorca), amb referència cadastral 07022A030000560001EK, a la zona de servei del port de Portocolom, per promoure activitats relacionades amb la mar i activitat portuària, així com altres destinades a la investigació, conservació, recuperació i difusió del patrimoni marítim i portuari.

  • Conveni de col·laboració per determinar la participació entre Ports de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Escorca per realitzar actuacions de reparació urgents a la zona confrontant a la zona portuària de Sa Calobra.

  • Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l'Ajuntament de Son Servera per a la instal·lació d'una escultura commemorativa “Sa Dona de Cala Bona” al passeig marítim de Cala Bona, a la zona de servei del port de Cala Bona.

  •  Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i SAM, Empresa de Serveis del municipi de Manacor, S.A., per a la gestió del servei d'estacionament tarifat limitat al port de Porto Cristo.

 

Palma, 30 d'agost de 2022

La directora gerent Cristina Barahona Bellido