Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

Núm. 466772
Publicació del projecte bàsic i executiu de reforma a l’escola infantil de son Espanyolet

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el projecte s'exposa al públic per un termini de 15 dies, a l'objecte que els interessats puguin presentar al·legacions.

El projecte es pot consultar a les oficines del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma, Plaça Nova de la Ferreria, núm. 2, demanant cita prèvia al correu electrònic escolesinfants@pmei.palma.cat

 

Palma,  22 d'agost de 2022

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma Francisca Niell Llabrés