Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

Núm. 455096
Sol·licitud d’ofertes per adquirir llavors certificades de cereals i de lleguminoses tractades, sense tractar i amb certificació ecològica, CEX 2/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1.- Entitat sol·licitant: Institut de Recerca i Formació Agroalimentaria i Pesquera de les Illes Balears -IRFAP- (abans SEMILLA)

2.- Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Adquisició i subministrament de llavors certificades de cereals i de lleguminoses tractades, sense tractar i amb certificació ecològica.

b) Lloc de lliurament: Les cooperatives i magatzems col·laboradors de les Illes Balears

c) Durada: el termini d'execució és fins al 30 de novembre de 2022

3.- Pressupost base de licitació

a) Pressupost màxim amb IVA: 665.000 € (sis-cents seixanta-cinc mil euros)

4.- Obtenció de documentació i informació

a) Telèfon: 971 17 60 84

b) Fax: 871 11 68 38

c) Correu electrònic: contractacio@irfap.es

d) web: http://semilla.caib.es

5.- Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació de les ofertes: El desè dia natural a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB

b) Hora límit: 13:00 hores

c) Entitat: SEMILLA

d) Domicili: C/ Eusebi Estada, 145, 1r

e) Localitat i codi postal: Palma, 07009

 

Palma, 11 d'agost de 2022

La presidenta de SEMILLA María Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño