Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 249157
Informació pública del Projecte d’Ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Informació pública del Projecte d'Ampliació i millora de tractament de l'EDAR de Formentera.

En  compliment de  l'article 36  de  la  Llei  21/2013, de  9  de  desembre, d'avaluació ambiental, se sotmeten a informació  pública el Projecte  tècnic i l'Estudi d'Impacte Ambiental.

S'obri un termini d'informació pública de trenta dies comptadors des  de l 'endemà de la publicació  d 'aquest anunci  en el Butlletí Oficial de les Illes  Balears, per que  les persones  interessades puguin consultar-ne la documentació a la pàgina 

http://cdn.lagencia.cat/abaqua/planificacio/ampliacio-edar-formentera/EDAR_Formentera_Proyecto_completo.pdf

i a la Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental  de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (carrer Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol,  Palma) i formular-hi  les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, 3 de maig de 2022

El director gerent de l 'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental Guillem Rosselló Alcina