Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 200085
Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa, de 4 d’abril de 2022, pel qual es deixa sense efectes l’acord primer de l’oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’any 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió celebrada el 4 d'abril de 2022, en execució de la sentència núm. 5/21 del Jutjat contenciós-administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, acordà deixar sense efectes l'acord primer de l'oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any 2016 (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163 de 29  de desembre de 2016) pel que fa únicament a les sis (6) places d'auxiliar administratiu C2, una (1) plaça de lletrat A1, una (1) plaça de monitor/a sociocultural C2, una (1) plaça de zelador turístic i comercial i una (1) plaça d'operari/ària de neteja, és a dir, totes les places de personal laboral i personal funcionari, a excepció de les set (7) places de la policia local, contra les quals la Delegació del Govern de les Illes Balears no va formular cap objecció.

 

Eivissa, document signat electrònicament (5 d'abril de 2022)

El batle Rafael Ruiz González