Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 198779
Resolució de presidència d’arxiu de l’expedient d’activitats 43/2010

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidenta del Consell Insular de Formentera va finalitzar, mitjançant resolució de data 11 de març de 2022, l'expedient d'activitats 43/2010 (2010/1865).

No havent estat possible la notificació, mitjançant servei de notificadores del Consell Insular de Formentera, a l'interessat que s'esmenta a continuació, i d'acord amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, es procedeix la publicació d'aquest anunci.

Claus d'identificació:

Expedient.

Identitat

Data d'inici d'expedient

Llei d'aplicació

ACT 43/2010

BEACH MILANO C.B.

20/08/2010

Art 25.1. b i Art 95 de la Llei 39/2015

Quedant a disposició de la mateixa, l'expedient a la seu del Consell Insular de Formentera, àrea d'activitats, situada a C/ Pius Tur Mayans, 14 de Sant Francesc Xavier, Formentera (Illes Balears). Així mateix, informar-lo que disposa de 15 dies de tràmit d'audiència des de la publicació del present anunci així com per presentar les al·legacions que consideri oportunes.

 

Formentera, a data de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

La presidenta

Ana Juan Torres