Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 197013
Notificació apertura termini presentació d'instàncies a Jutge de Pau substitut

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada acabat el termini per al que fou elegit el Jutge de Pau substitut de Capdepera, s'ha de procedir al nomenament de nou JUTGE DE PAU SUBSTITUT, per  als pròxims quatre anys.

Els interessats poden presentar sol.licituds en la forma següent: TERMINI: 15 dies hàbils a comptar a partir del dia hàbil següent a la publicació del present anunci al BOIB.

LLOC: Registre General de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

REQUISITS: Els interessats han de reunir les condicions legals establertes als art. 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i en el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau:

  • Ser espanyol.
  • Major d'edat.
  • No estar sotmès en cap causa d'incapacitat i incompatibilitat.

 

Capdepera, 23 de març de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol