Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 196108
Resolució de 30 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la corresponent resolució, comunica la convocatòria a concurs d'accés al Butlletí Oficial de l'Estat de les places dels cossos de funcionaris docents universitaris que corresponen a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021, Resolució de 23 de novembre de 2021 (BOIB núm. 164 de 27 de novembre) i que es detallen a continuació:

Número de concurs d'accés: 18/2022

Codi de la plaça: 219127

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

 

Número de concurs d'accés: 19/2022

Codi de la plaça: 050632

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

 

Número de concurs d'accés: 20/2022

Codi de la plaça: 021130

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Història Contemporània

 

Número de concurs d'accés: 21/2022

Codi de la plaça: 803166

Cos al qual pertany: professor titular d'universitat

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa

Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l'Estat. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Palma, 30 de març de 2022

Per delegació del Rector (FOU núm. 519) El vicerector de Personal Docent i Investigador Antoni Bordoy Fernánde