Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 196100
Resolució de 30 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de 30 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d'accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l'Estat.

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant la corresponent resolució, comunica la convocatòria a concurs d'accés al Butlletí Oficial de l'Estat de les places dels cossos de funcionaris docents universitaris que corresponen a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020, Resolució de 24 de novembre de 2020 (BOIB núm. 202 de l'1 de desembre) i que es detalla a continuació:

Número de concurs d'accés: 25/2022

Codi de la plaça: 601102

Cos al qual pertany: catedràtic d'universitat

Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.

Les bases íntegres de la convocatòria apareixeran publicades al Butlletí Oficial de l'Estat. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Palma, 30 de març de 2022

Per delegació del Rector (FOU núm. 519)

El vicerector de Personal Docent i Investigador

Antonio Bordoy Fernández