Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 11796
Canvi titularitat concessió funerària nínxol núm. 33, sepultura 17 (ampliació de 1961)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. Núm. 1197-2021

Havent-se sol.licitat per Lloret Ortega Inversiones, SA (registre d'entrada núm. 4345 de 12.11.2021), el canvi de la concessió funerària del nínxol núm. 33, sepultura 17 (ampliació de 1961), del cementeri municipal, a favor de FMP, pel present edicte es convoca a qui tengui sobre aquesta sepultura qualsevol dret perquè el manifesti en un termini de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la inserció del present en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Alaró, 5 de gener de 2022

El batle

Llorenç Perelló Rosselló