Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

Núm. 11014
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma núm. 20211209 de data 20/12/2021, Aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 20 de desembre de 2021, aprovà la Relació de Llocs de Treball del personal laboral del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants:

RELACIÓ LLOCS DE FEINA PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

GERENT

CODI

LLOC DE TREBALL

NLL

TLL

COMPLEMENTS

FP

ADM

TJ

TH

NIV

ESPECIALITAT

REQUISITS

NC

OBS.

 

Gerent

1

G

 

CF0

 

 

LD

PMEI

JG

H1

-

-

FUNCIONARI O PERSONAL LABORAL TITULAT SUPERIOR

PROFESSIONAL TITULAT SUPERIOR AMB MÉS DE 5 ANYS D'EXERCICI PROFESSIONAL

 

 

 

ÀREA DE GERÈNCIA

 

CODI

LLOC DE TREBALL

NLL

TLL

COMPLEMENTS

FP

ADM

TJ

TH

NIV

ESPECIALITAT

REQUISITS

NC

OBS.

 

Tècnic/a Gestor de projectes

1

G

CE2

CF1

 

 

C

PMEI

JG

H1

3

TÈCNIC SUPERIOR EN DRET

TÈCNIC SUPERIOR EN ECONOMIA

 

C1

 

 

Tècnic/a Administratiu/

va

4

G

CE5

CF1

 

 

C

PMEI

JG

H1

4

ADMINISTRATIU/VA

 

B2

 

 

Auxiliar d'administració

1

G

CE6

CF1

 

 

C

PMEI

JG

H1

5

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

 

B2

 

 

 

ÀREA DE GESTIÓ EDUCATIVA DE PRIMERA INFÀNCIA

CODI

LLOC DE TREBALL

NLL

TLL

COMPLEMENTS

FP

ADM

TJ

TH

NIV

ESPECIALITAT

REQUISITS

NC

OBS.

 

Director/a de gestió educativa de primera infància

1

G

CE1

CF1

CD1

 

C

PMEI

JG

H1

1

TÈCNIC SUPERIOR EN PEDAGOGIA O PSICOPEDAGOGIA 

MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA LABORAL PRÈVIA EN LLOCS DE FEINA SIMILARS

C1

 
 

Tècnic/a en Treball Social

2

G

 CE2

CF1

 

CL1

C

PMEI

JG

H1

2

TREBALLADOR/A SOCIAL

 

B2

 
 

Director/a centre

    3

     G

CE3

CF2

CD2

CL1

    C

 PMEI

   JG

    H1

    6

MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL

CONCURS INTERN DE MÈRITS CADA DOS ANYS

 C1

 
 

Mestre/a en educació infantil

23

G

CE3

CF2

   

C

PMEI

JG

H1

6

MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL

 

C1

 
 

Mestre/a amb menció en pedagogia terapèutica

3

G

CE3

CF2

   

C

PMEI

JG

H1

6

MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL

ESPECIALITAT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

 

C1

 
 

Tècnic/a superior en educació infantil

10

G

CE4

CF1

   

C

PMEI

JG

H1

7

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

B2

 
 

Tècnic/a superior en educació infantil

6

G

CE4

CF1

   

C

PMEI

JG

H2

7

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

B2

 
 

Tècnic/a superior en educació infantil

16

G

CE4

CF1

   

C

PMEI

JG

H3

7

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

B2

 
 

Cuiner/a

3

G

CE8

CF1

   

C

PMEI

JG

H1

9

CUINER/A

2 ANYS D'EXPERIÈNCIA LABORAL PRÈVIA EN LLOCS DE FEINA SIMILARS

B1

 
 

Ajudant de cuina

3

G

CE9

CF1

   

C

PMEI

JG

H1

10

AJUDANT CUINER/A

 

B1

 
 

Netejador/a

6

G

CE9

CF1

   

C

PMEI

JG

H1

10

NETEJADOR/A

 

B1

 

 

ÀREA D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

CODI

LLOC DE TREBALL

NLL

TLL

COMPLEMENTS

FP

ADM

TJ

TH

NIV

ESPECIALITAT

REQUISITS

NC

OBS.

 

Tècnic/a de Manteniment

2

G

CE7

CF1

CL2

 

C

PMEI

JG

H1

8

MANTENIMENT

CARNET DE CONDUIR B

B1

 

 

DESCRIPCIÓ DELS CODIS

TL: TIPUS DE LLOC

G: GENÈRIC

FP: FORMA DE PROVISIÓ

C: CONCURS

ADM: ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PMEI: PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

TH: TIPUS D'HORARI

H1: HORARI D'ADMINISTRACIÓ JORNADA COMPLETA

H2: HORARI DE 26 HORES I 47 MINUTS SETMANALS

H3: HORARI DE 17 HORES I 8 MINUTS SETMANALS

CE: COMPLEMENT ESPECÍFIC

CE1: 483,83

CE2: 579,46

CE3: 724,28

CE4: 472,10

CE5: 477,26

CE6: 467,53

CE7: 583,34

CE8: 560,85

CE9: 530,25

CF: COMPLEMENT DE LLOC DE FEINA

CF0: 8.400

CF1: 25,89

CF2: 58,66

CD: COMPLEMENT DIRECCIÓ

CD1: COMPLEMENT DIRECCIÓ: 504,70 €

CD2: COMPLEMENT DIRECCIÓ: 356,80 €

CL: COMPLEMENT LOCOMOCIÓ

CL1: COMPLEMENT LOCOMOCIÓ: 73,78 €

CL2: COMPLEMENT LOCOMOCIÓ: 96,65 €

CTA: COMPLEMENT DE TUTORIA D'AULA

99,81 € NOMÉS EN CAS QUE UNA TÈCNICA SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL A JORNADA COMPLETA ASSUMEIXI LA TUTORIA D'AULA

NC: NIVELL DE CATALÀ

 

Retribució per nivells

Nivell retributiu brut anual

1

Direcció àrea educativa

40.177,02 €

2

Tècnic/a en Treball Social

34.400,21 €

3

Tècnic mitjà administració

33.588,61 €

6

Director/a centre

38.067,90 €

6

Mestre

32.261,15 €

7

Tècnic/a superior educació infantil

28.120,02 €

4

Tècnic/a Administratiu

27.964,71 €

5

Auxiliar d'administració

23.029,84 €

8

Tècnic manteniment

25.371,13 €

9

Cuiner/a

24.699,92 €

10

Ajudant de cuina

23.660,04 €

10

Netejador/a

23.660,04 €

 

Complements

Nivell

 

Complement específic

Complement de lloc de feina

Complement de direcció

Complement de locomoció

1

Direcció àrea educativa

438,83 €

25,89 €

504,70 €

-

2

Tècnic/a en Treball Social

579,46 €

25,89 €

-

73,78 €

3

Tècnic mitjà administració

579,46 €

25,89 €

-

-

6

Director/a centre

724,28 €

25,89 €

356,80 €

73,78 €

6

Mestre

724,28 €

25,89 €

-

-

7

Tècnic/a superior educació infantil

472,10 €

25,89 €

-

-

4

Tècnic/a Administratiu

477,26 €

25,89 €

-

-

5

Auxiliar d'administració

467,53 €

25,89 €

-

-

8

Tècnic manteniment

539,91 €

25,89 €

-

96,65 €

9

Cuiner/a

560,85 €

25,89 €

-

-

10

Ajudant de cuina

530,25 €

25,89 €

-

-

10

Netejador/a

530,25 €

25,89 €

-

-

 

Palma, 10 de gener del 2022

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma

Francisca Niell Llabrés