Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 10903
Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma mitjançant el qual es prorroga el termini per a la presentació d'al·legacions a la revisió del PGOU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Palma en sessió ordinària celebrada el passat dia 23 de desembre de 2021 va acordar prorrogar els terminis per a la presentació d'al·legacions, queixes i suggeriments a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana del Terme Municipal de Palma aprovada en sessió de 28 d'octubre de 2021 (BOIB de 18 de novembre de 2021), fins al proper dia 15 de febrer de 2022 (inclòs).

 

Palma, 10 de gener de 2022

El cap del Departament de la Gerència d'Urbanisme

Guillem Balaguer Mayol