Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 10432
Canvi titularitat part dret funerari tomba nombre 36

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Catalina Deyá Morell, amb DNI 41389440C, han sol·licitat davant aquesta Alcaldia, autorització per canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura assenyalada amb el núm. 36, del cementiri municipal, la qual figura, actualment, a nom del Sr. Juan Deyá Vives.

S'ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició pública durant un període de trenta (30) dies a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, perquè totes les persones que es creen dret sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. Havent passat el termini sense que s'hagin presentat reclamacions sobre aquesta sol·licitud de canvi de titularitat de la citada sepultura, s'elevarà l'expedient a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, per a la seva aprovació, si escau, i s'expedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de les persones que el sol·liciten.

 

Deià, 10 de gener de 2022

El batle

Lluís Enric Apesteguia Ripoll