Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 8001
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 1-2022-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar i per a la declaració d'interès general en sòl rústic:

ALGAIDA:

Promogut per JOSE MASCARO CAÑELLAS al POLIGON 10, PARCEL·LA 215 (113/2021-HLSR)

Promogut per JOOST DIEDERIRIK GRAAFMANS al POLIGON 20, PARCEL·LES 270-271-273 (170/2021-HLSR)

 

ARTA:

Promogut per HAWO GMBH al POLIGON 15, PARCEL·LA 167 (114/2021-XIG)

Promogut per BAUVAL SL al POLIGON 18, PARCEL·LA 182 (252/2021-HLSR)

 

BINISSALEM:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 12, PARCEL·LA 65 (120/2021-XIG)

 

CAMPOS:

Promogut per ROSARIO CALTABIANO al POLIGON 16, PARCEL·LA 465 (323/2020-HLSR)

Promogut per MARGARITA PUIG GARAU al POLIGON 1, PARCEL·LES 66-67 (63/2021-HLSR)

Promogut per GUILLERMO MAIMO GORNALS al POLIGON 1, PARCEL·LA 9 (123/2021-HLSR)

Promogut per DAVID TRULLOLS RODRIGUEZ al POLIGON 1, PARCEL·LES 45-201 (206/2021-HLSR)

 

CAMPANET:

Promogut per AJUNTAMENT DE CAMPANET al POLIGON 9, PARCEL·LA 39 (70/2021-XIG)

 

CAPDEPERA:

Promogut per BARBARA DEL PILAR MASSANET DIEZ al POLIGON 2, PARCEL·LA 33 (193/2021-HLSR)

 

CONSELL:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 1, PARCEL·LA 307 (64/2021-XIG)

 

FELANITX:

Promogut per FRANCISCA CLAR TAULER al POLIGON 37, PARCEL·LES 512-513 (84/2020-XIG)

Promogut per CATHARINA MARGARETHE SCHOEL al POLIGON 35, PART PARCEL·LA 158 (131/2021-HLSR)

Promogut per SONIA PASCUAL CALLE al POLIGON al POLIGON 12, PARCEL·LA 562 (248/2021-HLSR)

 

LLUCMAJOR:

Promogut per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU al POLIGON 42, PARCEL·LA 130 (112/2021-XIG)

Promogut per SILVIA EUGENIA SAEZ FILIPPI al POLIGON 44, PARCEL·LA 220 (211/2021-HLSR)

Promogut per PATRICK JUST I MARIA LUCIANO al POLIGON 48, PARCEL·LES 34-35 (212/2021-HLSR)

Promogut per SERGI SERRA CASALS al POLIGON 19, PARCEL·LES 563-1003 (213/2021-HLSR)

Promogut per ROSA BLANCA MANRESA al POLIGON 41, PARCEL·LA 24 (216/2021-HLSR)

Promogut per JUAN JAUME FEMENIAS al POLIGON 17, PARCEL·LES 18-19-20-201-210 (218/2021-HLSR)

Promogut per ETISA SL al POLIGON 21, PARCEL·LA 181 (223/2021-HLSR)

Promogut per WILHELM BEIER al POLIGON 7, PARCEL·LA 190 (245/2021-HLSR)

Promogut per ANGEL FERNANDEZ VILAN al POLIGON 47, PARCEL·LES 27-28-30-342 (249/2021-HLSR)

 

LLORET DE VISTA ALEGRE:

Promogut per JAIME BIBILONI BOSCH al POLIGON 4, PARCEL·LA 841 (ABANS 143 I PART 142)(30/2021-HLSR)

 

LLUBI:

Promogut per MARIA MAGDALENA RAMIS SERRA al POLIGON 1, PARCEL·LA 14 (244/2021-HLSR)

 

MANACOR:

Promogut per ISABEL MOREY GALMES al POLIGON 13, PARCEL·LA 161 (110/2021-XIG)

Promogut per MIQUEL SANTANDREU SUREDA al POLIGON 6, PARCEL·LES 65-284-286-287-288 (353/2018-HLSR)

Promogut per E.FALCONERI BES SL al POLIGON 20, PARCEL·LES 41-98 (189/2020-HLSR)

Promogut per JUAN ROIG FRAUA al POLIGON 11, PARCEL·LA 134 (55/2021-HLSR)

Promogut per JAIME MAYOL KING al POLIGON 27, PARCEL·LES 673-674-675-684-934-1588 (72/2021-HLSR)

Promogut per JAVIER I MARTA GARCIA SAN NICOLAS al POLIGON 17, PARCEL·LA 36 (83/2021-HLSR)

 

MARRATXI:

Promogut per JOSE ANGEL CORREA CARRASCO al POLIGON 4, PARCEL·LA 288 (174/2021-HLSR)

 

MONTUÏRI:

Promogut per OLPIDA HOMES SL al POLIGON 11, PARCEL·LES 43-44-45-46-47-48 (ACTUALMENT 1063)(579/2019-HLSR)

Promogut per ANTONIA ARBONA ROSSIÑOL al POLIGON 4, PARCEL·LES 71-89-90-95-96-97-98-338 (186/2021-HLSR)

 

MURO:

Promogut per CONSTRUCCIONES 9 FUTUR 2012 SL al POLIGON 5, PARCEL·LES 961-1180 (127/2021-XIG)

 

PALMA:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 43, PARCEL·LA 25 (108/2021-XIG)

 

PORRERES:

Promogut per ANTONIA JULIA MORA al POLIGON 1, PARCEL·LA 445 (185/2009-HLSR)

Promogut per STEPHANIE KINGER al POLIGON 17, PARCEL·LA 973 (128/2021-HLSR)

 

SA POBLA:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 1, PARCEL·LA 180 (14/2021-XIG)

Promogut per JALEO PASEO MARÍTIMO 2018 SL al POLIGON 2, PARCEL·LES 401-402-418 (557/2019-HLSR)

 

SANT JOAN:

Promogut per JOSE BERGAS PUJADAS al POLIGON 3, PARCEL·LA 391 (194/2021-HLSR)

Promogut per MARC ARNAU AMENGUAL GAYA al POLIGON 6, PARCEL·LA 1036 (195/2021-HLSR)

 

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR:

Promogut per ANTONIO ADROVER SANSO al POLIGON 4, PARCEL·LES 528-637-638-641 (210/2017-HLSR)

Promogut per JUAN ROIG FRAU al POLIGON 4, PARCEL·LES 247-248-817-818 (58/2021-HLSR)

 

SELVA:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 10, PARCEL·LA 199 (100/2021-XIG)

 

SINEU:

Promogut per PAU CIRER COLL al POLIGON 6, PARCEL·LA 204 (47/2021-XIG)

Promogut per PEDRO NIEL JAUME al POLIGON, PARCEL·LA 179 (210/2021-HLSR)

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

Palma, en la data de la signatura electrònica (7 de gener de 2022)

El secretari tècnic

Eduardo Soriano Vives