Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 271472
Resolució de l'Alcaldia núm. 2021-2092 de data 25 de juny de 2021, de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), mitjançant la qual es fa públic el nomenament d'un funcionari de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa la legislació vigent i d'acord amb la proposta del Tribunal qualificador del corresponent procés selectiu, es fa públic el següent nomenament:

  • Funcionari de carrera en la categoria de Policia Local, Grup C1, Nivell 22, al següent:

    • BORJA NAVARRO LANDABURU,  DNI 48313518V

 

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament (30 de juny de 2021)

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez