Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 271107
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2021 per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les bases i convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, aprovades per Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2021, (BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 568229

1. Vist El Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 10 de juny de 2021, núm. 77, on es publicà l'extracte de les bases i la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, aprovades per Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2021, (BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021).

2. Vist l'Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny per la qual s'amplia de termini per presentar sol·licituds de les bases i convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, aprovades per Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2021.

3. De conformitat amb l'establert a l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB, i fins els 7 dies naturales posteriors.

 

Sant Antoni de Portmany, 29 de juny de 2021

L'alcalde

Marcos Serra Colomar