Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 264532
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 6-2021-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar i per a la declaració d'interès general en sòl rústic:

ALCÚDIA:

Promogut per BENJAMIN I DANUT PRELIPCEAN al POLIGON 7, PARCEL·LA 423(ABANS 148 I 149)(335/2019-HLSR

Promogut per OLORON PROJECTS SL al POLIGON 3, PARCEL·LA 151 (480/2019-HLSR)

Promogut per ALEJANDRO COLOM CARIO al POLIGON 7, PARCEL·LA 22 (213/2020-HLSR)

Promogut per PEDRO ROTGER CAIMARI al POLIGON 3, PARCEL·LA 243 I PART 344 (333/2020-HLSR)

ALGAIDA:

MALLORCA PASSIO-PROPERTY SERVICES SL al POLIGON 12, PARCEL·LA 352 (71/2020-XIG)

ANDRATX:

Promogut per JAUME PONSELL ALEMANY al POLIGON 12, PARCEL·LA 288 (ACTUALMENT 518) (291/2020-HLSR)

ARTA:

Promogut per CHRISTIN LUDWIG al POLIGON 13, PARCEL·LA 365 (110/2019-XIG)

Promogut per DAMAXANEY SL al POLIGON 20, PARCEL·LA 93 (1/2021-XIG)

BÚGER:

Promogut per FRANCISCA REYNES MORELL al POLIGON 3, PARCEL·LES 125-127-128 (ACTUALMENT 165) (550/2019-HLSR).

BUNYOLA:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 2, PARCEL·LA 441 (109/2020-XIG)

CAMPOS:

Promogut per MARIA DEL MAR ROJAS GARCIAS al POLIGON 16, PARCEL·LES 182-184 (416/2019-HLSR)

Promogut per MIQUEL TORRES BORDOY al POLIGON 16, PARCEL·LA 36 (26/2020-HLSR)

Promogut per JOSE ABRINES MAS al POLIGON 21, PARCEL·LA 138-B (ARA 435) (64/2020-HLSR)

Promogut per JAUME ABRINES MAS al POLIGON 21, PARCEL·LA 138 A (ACTUALMENT 434) (130/2020-HLSR)

Promogut per DIRK EICKHOLT al POLIGON 2, PARCEL·LA 362 (242/2020-HLSR)

Promogut per FREDERIC NICOLAI BLUME al POLIGON 16, PARCEL·LES 330-376-531 (255/2020-HLSR)

Promogut per GUILLEM OLLERS ALCOVER al POLIGON 19, PARCEL·LA 721 (ABANS PART 278-280) (301/2020-HLSR)

Promogut per JAIME AMENGUAL ROIG al POLIGON 31, PARCEL·LES 248-1272-1273 (574/2018-HLSR)

INCA:

Promogut per LORENZ RALPH EWALDEN al POLIGON 4, PARCEL·LA 10 (115/2020-HLSR)

Promogut per ANTONIO PLANAS GELABERT al POLIGON 4, PARCEL·LES 117-118 (10/2021-XIG)

LLOSETA:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES al POLIGON 1, PARCEL·LA 319 (9/2021-XIG)

LLORET DE VISTA ALEGRE:

Promogut per DOMINGO FERNANDEZ LOPEZ al POLIGON 2, PARCEL·LA 452 (6/2020-HLSR)

MANACOR:

Promogut per SES SIVINES SL al POLIGON 22, PARCEL·LES 486-487 (240/2017-HLSR)

Promogut per UWE ARTHUR REINHOLD al POLIGON 4, PARCEL·LES 520-1255 I 1626 (328/2019-HLSR)

Promogut per MIGUEL MARCO DURAN al POLIGON 25, PARCEL·LA 1933 (ABANS 373B) (99/2020-HLSR)

Promogut per MONSERIU SL al POLIGON 34, PARCEL·LES 499-1056 (120/2020-HLSR)

Promogut per ONOFRE BRUNET PASCUAL al POLIGON 7, PARCEL·LA 356 (286/2020-HLSR)

Promogut per HELMUT HEINRICH KAHMANN al POLIGON 20, PARCEL·LA 80 (4/2021-HLSR)

MARIA DE LA SALUT:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 2, PARCEL·LA 1012 (118/2020-XIG)

Promogut per ANGEL FERNANDEZ OVEJERO al POLIGON 1, PARCEL·LES 461-471-472-473-474-488 (215/2019-HLSR)

Promogut per GUILLEM CARBONELL COLOMBRAM al POLIGON 2, PARCEL·LES 1012 I 884 (288/2020-HLSR)

MURO:

Promogut per MARTI FORNES CARBONELL al POLIGON 11, PARCEL·LA 27 (235/2020-HLSR)

PETRA:  

Promogut per ANTONI MORAGUES ROSSELLO al POLIGON 5, PARCEL·LES 91-93-95-96-97 I PART 30 (151/2020-HLSR)

PORRERES:

Promogut per JAUME ANDREU SERVERA al POLIGON 13, PARCEL·LES 10-67-70-71 (566/2019-HLSR)

SA POBLA:  

Promogut per ISABEL TORRANDELL SERRA al POLIGON 8, PARCEL·LA 323 (337/2020-HLSR)

Promogut per PEOMOCIONES PIEDRA DE SANTANYI SL al POLIGON 5, PARCEL·LES 555-1092 (3/2020-HLSR)

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR:

Promogut per TILL MUNDORF al POLIGON 4, PARCEL·LA 519 (84/2019-XIG)

Promogut per ANTONI ADROVER SANSO al POLIGON 4, PARCEL·LA 466 (162/2017-HLSR)

Promogut per LORENZO GALMES JORDA al POLIGON 3, PARCEL·LES 358 (ABANS 358-373-847) I 359 (114/2020-HLSR)

SES SALINES:

Promogut per MARIA GARCIAS BARCELO al POLIGON 2, PARCEL·LES 77-78 (52/2020-XIG)

SELVA:

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 17, PARCEL·LA 88 (105/2020-XIG)

Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 19, PARCEL·LA 153 (107/2020-XIG)

SINEU:

Promogut per CARBONELL EXCLUSIVE PROPERTIES SL al POLIGON 17, PARCEL·LA 45 (175/2020-HLSR)

 

SON SERVERA:

Promogut per JAIME SERVERA ESTEVA al POLIGON 17, PARCEL·LES 129-267 (ACTUALMENT 286) (296/2020-HLSR)

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (23 de juny del 2021)

El secretari tècnic

Eduardo Soriano Vives