Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de novembre de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Pere Cerdà, del Port de Sóller

    Número de registre 9696 - Pàgines 45984-45985

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears

    Número de registre 9683 - Pàgines 45986-46022

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa d'operadors/es de so a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 9655 - Pàgines 46023-46030

  • AJUNTAMENT DE PALMAFUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça d’oficial de manteniment del departament d’administració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

    Número de registre 9691 - Pàgines 46031-46040

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de tres places de subaltern/a de col·legis i edificis municipals, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs oposició, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 9681 - Pàgines 46041-46050