Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears

    Número d'edicte 1930 - Pàgines 9417-9485

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili d'Alaior (SAD)

    Número d'edicte 1920 - Pàgines 9486-9490

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva Reglament adjudicacions del Patronat de l'Habitatge

    Número d'edicte 1883 - Pàgines 9491-9493

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva del Reglament de l'ajuntament de Deià que ha de regular les convocatòries per a la cessió de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi

    Número d'edicte 1891 - Pàgines 9494-9495

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal taxa prestació serveis residència Cas Metge Rei

    Número d'edicte 1926 - Pàgina 9496